Synundersökning

Vid en synkontroll upptäcks ibland förändringar av sjukdomskaraktär. Inom företaget har vi kompetens i form av vidareutbildning i klinisk optometri från Karolinska institutet. Samma metoder och utrustning som används inom specialistögonvården tillämpas hos oss. Med andra ord är vi primärvårdens praktiker för ögonhälsa.

En vanlig synundersökning kostar 350 kr. Vill du boka tid? Klicka här.

Så här går en undersökning till:

Det första som sker när du kommer till en av våra synundersökningar är att du har ett samtal med din optiker. Här diskuterar ni vad du har för problem idag, vilka behov du har och om du har några sjukdomar eller andra komplikationer.
I steg två börjar optikern göra en refraktion, vilket betyder att du får kolla på de klassiska bokstäverna med olika styrkor framför ögonen.
Vid behov mäter man sedan ögontryck, tar bilder på ögonbotten och kollar ögats yttre segment.
Vid komplicerade fall kollar vi dessutom prisma dubbelseende.
När både optiker och patient är nöjda, går de ut och kollar bågar och glas som ska passa patienten.

Andra undersökningar

2019 Hagelins Optik - All rights reserved