Verkstaden pt2

I våra verkstäder slipar vi in och monterar alla glas själva. Oftast är det samma optiker som gjort synundersökningen, väglett i bågval, slipat in och monterat för att sedan lämna ut och justerar in de färdiga glasögonen. Genom att arbeta enligt den processen får man efterhand en kunskap och intuition som knappast går att tillägna sig på annat vis. Man lär sig vilka styrkor som inte blir bra i vilka bågar, vilka material som lämpar sig för vilka kunder, gränserna för hur mycket en båge kan justeras och så vidare.Att kunna leverera enkelslipade glas på en timme, att raskt kunna löda ihop och reparera glasögon har många gånger visat sig vara mer än en bekvämlighet eller ”god service”. Det tar ofta folk ur rejäla knipor och gör verklig skillnad i människors liv.


Att ha dessa verktygen och färdigheterna öppnar upp möjligheter, färgglada estetiska möjligheter.

[wp-svg-icons icon=”arrow-right-2″ wrap=”i”]Även funktionella sådana.

[wp-svg-icons icon=”arrow-right-2″ wrap=”i”]

Verkstaden huserar värden som inte med rättvisa låter sig bortrationaliseras i en kostnadskalkyl, det säger vi inte för att vi är sentimentala utan för att vi vet vad vi snackar om.