Hagelins-optik

Medicin

Vi äger ett medicinskt ansvar som vi tar
på största allvar

Vid en synkontroll upptäcks ibland förändringar av sjukdomskaraktär. Inom företaget har vi kompetens i form av vidareutbildning i klinisk optometri från Karolinska institutet. Samma metoder och utrustning som används inom specialistögonvården tillämpas hos oss. Med andra ord är vi primärvårdens praktiker för ögonhälsa, ibland är ni mer patienter än kunder.

När vi tillpassar sclerallinser till patienter med keratoconus sker både medicinska bedömningar och tekniska beräkningar, för att uppnå goda resultat behövs även en viss hantverksmässig händighet i hantering av linser och instrument. 


Ett annat exempel där en betydande grad tvärvetenskap tillämpas är vid planering för synträning. För att behandla dolda skelningar och andra besvär orsakade av störd binokulärsyn räcker det inte med att endast veta vart de extraokulära musklerna sitter, hur dom är enerverande och vad dom heter. Man mäter och räknar också, följer upp, förklarar, tröstar och uppmuntrar. 

 

Ytterligare en illustration av hur betydande mångsidighet är för lyckade resultat  visar sig vid planering och utförande av synfelskorrigerande behandlingar. Ett medicinskt arbete utförs med insättning av mediciner samt användning av diagnostiska läkemedel, parallellt sker många regelrätta beräkningar kring hur stora zoner av hornhinnan som ska behandlas och hur mycket vävnad som ska påverkas. Vid intraokulära linsbyten är saken inte mindre påtaglig, styrka och centrering av de intraokulära linserna kalkyleras samtidigt som ett liknande medicinskt arbete som i ovanstående exempel utförs. Slutligen sätter en kirurg linsen på plats, ofta talar läkarna själva om sitt arbete som ett hantverk.

Genom hela processen med för- och efterkontroller är det mellanmänskliga mötet extremt viktigt. Det behövs tid för en lång dialog. Förväntningarna måste vara realistiska, riskbedömningen korrekt förmedlad och den postoperativa behandlingen i form av droppschema glasklart kommunicerad. 

Mode, teknik, hantverk och medicin överlappar, strömmar genom varandra, gränslöst och storartat.

Hantverk

Vi gör allt vårt verkstadsarbete själva, på plats

I våra verkstäder slipar vi in och monterar alla glas själva. Ofta är det samma optiker som gjort synundersökningen, väglett i bågval och slipat och monterat glasen som sedan lämnar ut och justerar in de färdiga glasögonen. Denna arbetsprocess har tillägnat våra optiker en kunskap och intuition som inte går att skaffa sig på annat vis. Som optiker lär man sig bland annat vilka styrkor som inte blir bra i vilka bågar, vilka material som lämpar sig för vilka kunder liksom gränserna för hur mycket en båge kan justeras.


Allt arbete sker för hand i våra verkstäder. Vi ser på det som inställningen av en protes. Att forma, anpassa och fästa ett fresnelprismatiskt filter på en lins, att vända på ett ögonlock eller att hantera en spaltlampa är ytterligare exempel på lösningar av medicinsk problematik och diagnostik som kräver hantverksskicklighet. En skruv och en fil är också teknik, bara inte lika avancerad som många av de instrument vi dagligen hanterar. Oavsett verktyget är engagemanget detsamma – vi vet att det är detaljerna som bygger helheten.

Teknik

Vi säljer de bästa glasen från Carl Zeiss

Tekniken är närvarande i alla områden som vi arbetar med. Det kanske mest uppenbara är de högteknologiska maskinerna från Zeiss och det är nödvändigt att hålla sig ajour med utvecklingen för att kunna leverera deras allra bästa glas. När vi bedömer passform på kontaktlinser, räknar på styrkor, kupning och diameter eller kompenserar för vridning eller överfraktion, då flyter det tekniska samman med delar av det medicinska. Att genom decentrering av glas uppnå prismatisk effekt för att neutralisera dubbelsyn är ytterligare ett exempel på hur tekniken kan bidra till att lösa medicinsk problematik.

 

Tekniska landvinningar har i hög grad påverkat och möjliggjort för innovation inom mode. Hos glasögon-märket LINDBERG finns flera tydliga exempel. De nya och lite segare indexmaterialen för glasögonlinser banade väg för TITANIUM rim-kollektionen. Med sin snillrika och avskalade design lätta och komfortabla och som ofta är fallet med god design går den aldrig ur tiden. Sällan har form och funktion gått så väl ihop i denna bransch. 

 

Materialkännedom förvärvas genom praktisk hantverksmässig erfarenhet i kombination med ett tekniskt underliggande resonemang. Att veta hur glasen beter sig ifall de blir för varma, hur antireflexbehandlingar och härdningar påverkas av expansion och sammandragningar eller hur mycket spänningar och stötar glasen tål är viktig kunskap – efter att ha arbetat från ax till limpa en tid sitter den i kroppen.

Stil och mode

Vi säljer märken som gör glasögon, inget annat

När det kommer till glasögon är mode, kvalitet, stil samt funktion närmast oskiljaktiga. Vi strävar efter att arbeta med varumärken vars goda renommé är byggd på tillverkningen av bra glasögonbågar, inte av åtråvärda väskor eller kläder.  

Detta är goda nyheter för de som bryr sig extra mycket om sina glasögons färg och form, men även för de som är nyfikna på de tillverkningsmetoder och material som används. Våra handplockade leverantörer tillhandahåller mer omfattande produktinformation och erbjuder fler alternativ på utformning och kulör än vad som gäller över lag. 

När varje detalj har ett syfte, då glasögonen är väl sammansatta med material av högkvalité öppnar hantverkskunnande dörrar. Former på garnityr och färger på Windsor-ringar kan bytas, lack kan fyllas i och näsdelar på acetatbågar varieras. Utan ett gediget hantverkskunnande och bra glasögonbågar hade sådant inte varit möjligt. Färgning av kontaktlinser är ett annat exempel då mode och hantverk samspelar och delvis överlappar.

Utöver att vara ett synhjälpmedel bär dina glasögon en annan slags innebörd. De kan vara karaktärsförstärkande, estetiskt tilltalande eller ge uttryck för kulturhistoriska referenser. Många av de mest välrenommerade leverantörerna av glasögonbågar tar detta på allvar och ibland kritiseras de för att vara högtravande, ytliga eller exkluderande. Med rätt förhållningssätt behöver det inte vara så. Vi blir upplivade av att dividera kring obskyra detaljer men oftast avslutas en väl utförd vägledning med ett par marginellt mer vågade glasögonbågar än vad som ursprungligen var tänkt. Ett par glasögon att trivas och må bra i, ett par glasögon som inte bara är ett synhjälpmedel.     

Glasögon kan ses som en protes, ett resultat av en medicinsk undersökning eller som en teknisk uppfinning. De kan även ses som en accessoar eller ett konstverk. Vi ser på våra glasögon som alla dessa saker samtidigt, i harmoni.

glodlamp

Filosofi

En optikverksamhet, när den är som bäst, befinner sig i en skärningspunkt där medicin och hantverk möter teknik och mode.

Klicka för att läsa vårt manifest

Specialisering och effektivitet har blivit budord i våra moderna samhällen. Optikbranschen i stort har kommit att bli organiserad efter dessa principer. Assistenter skall utföra förtester och samla in frågor från formulär innan kunden träffar optikern. När undersökningen är klar överlämnas kunden åter till en assistent för båg och glasval. Beställningen går vidare till en centraliserad verkstad, ofta i ett annat land, där slipas och monteras produkten ihop och skickas till butiken för utlämning. Ofta av ytterligare en ny assistent.

Vi närmar oss uppgiften på ett annat vis.

I våra verkstäder slipar vi in och monterar alla glas själva. Oftast är det samma optiker som gjort synundersökningen, väglett i bågval, slipat in och monterat för att sedan lämna ut och justerar in de färdiga glasögonen. Genom att arbeta enligt den processen får man allteftersom en kunskap och intuition som knappast går att tillägna sig på annat vis. En suspekt pupillreflex från ett förundersökningsinstrument eller något som yttras i förbifarten under mottagandet kan visa sig avgörande för hela synundersökningen. Det är nog så viktigt att lära känna och läsa en människa för att förstå uppgiften, det gör man oftast bättre på en timme än 15 minuter. Efter att tusentals gånger själv beställt och slipa in glas i bågar man varit med och valt ut börjar man lägga märke till saker. Man får en inre bild av den färdiga produkten på ett tidigt stadie, vilka styrkor lämpar sig väl för vilka bågar, vilka material lämpar sig för vilka kunder, gränserna för hur mycket en båge kan justeras, vad önskas egentligen och hur kommer man dit.

På ett plan är ett par glasögon 25 gram plast. Vid närmre inspektion skiktar sig produkten i lager. Estetiska uttryck sammanvävt av kulturhistoriska referenser, en hantverkstradition, en hälsoundersökning, en fullservice upplevelse, mänskliga möten. Undersökningsmetodik med rötter i en vetenskaplig tradition från Isaac Newtons Optics. Vi uppmanar er att se till helheten. Ursäkta en makaber och kanske något raljant liknelse, man kan inte stycka en fågel, sy ihop den och förvänta sig att den skall flyga.

När en optikverksamhet är som bäst befinner den sig i skärningspunkten där medicin och mode möter hantverk och teknik. Yrkets olika delar speglar aspekter av det människa tillståndet. Hagelins Optik är därför delvis ett humanistiskt projekt. Människor är olika, kravbild, förväntningar och önskemål varierar. Den som står i centrum och avgör balansen är du som kund, som patient, som medmänniska. Det kräver kunskap och erfarenhet, ett dynamiskt samt kreativt sinnelag, och inte minst frihet. Företaget ägs endast av medarbetare, vår agenda är transparent. Vi tycker detta är roligt, givande och meningsfullt. Det pågår en ständig fortbildning och vidareutveckling av verksamheten där vinsten återinvesteras. Vår övertygelse är att detta är en grundförutsättningar för att upprätthålla det holistiska tillvägagångssätt vi etablerat. Vi hoppas att våra blygsamma strävanden gör världen till en något bättre plats.

Tack för förtroendet.

Rasmus Ohlsson
Tim Kamfjord Karlsson
Lina Nilsson
Paulin Elm
V
iktor Englund

Gustav Hagelin

Vi som jobbar på Hagelins Optik

DSC01522

Gustav

Ägare och Leg Optiker MSc Klinisk optometri

DSC01742-2

Tim

Optometritekniker

DSC01571 (kopia)

Rasmus

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

DSC02193-2 (kopia)

Daniel

Optometritekniker

DSC01401

Bernt

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

DSC01849-2-2 (kopia)

Paulin

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

DSC01901-2

Lina

Leg Optiker med kontaktlinsbehörighet

DSC01439-2

Viktor

Optometritekniker