Jacques Marie Mage

En Jacques Marie Mage båge har två nummer ingraverade. Den första siffran säger vilket exemplar i produktionsordningen man har framför sig, den andra hur många som totalt tillverkades. Det andra numret brukar vara mellan 50 till 250, det är så många som finns och som någonsin kommer finnas.
Med Jacque Marie Mage är det lätt att förlora sig i kulturhistoriska referenser, det finns en berättelse bakom i princip varje modell och var detalj. Skaparen Jerome Mage’s rika estetiska ordförråd speglas i produkterna, dessa bågarna går inte att ta miste på.   

 

När det kommer till Japanskt hantverk finns det utarbetade system. De mest seniora, skickligaste hantverkarna arbetar på de bästa fabrikerna, där tillverkas dessa bågarna. 
Man kan inte tänka på dessa bågar som glasögon i traditionell bemärkelse, de har mer gemensamt med konstverk. Detta är det exklusivaste glasögonen vi saluför, kan vara de exklusivaste glasögonen som saluförs punkt.

Jacques Marie Mage

Läs mer om märket här.